• İdil İlçe Müftülüğü
  • İdil İlçe Müftülüğü
  • İdil İlçe Müftülüğü
  • İdil İlçe Müftülüğü
  • İdil İlçe Müftülüğü
  • İdil İlçe Müftülüğü
  • İdil İlçe Müftülüğü
  • İdil İlçe Müftülüğü
  • İdil İlçe Müftülüğü
  • İdil İlçe Müftülüğü
Cuma, 19 Eyl 2014
09.12. 2011 Veda Hutbesinde İnsan Hakları PDF Yazdır e-Posta

 

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

VEDA HUTBESİNDE İNSAN HAKLARI    

Muhterem Müslümanlar!

Peygamberimiz (s.a.v.)’in Medine'ye hicretinin 10. yılında (632 senesinde) yapmış olduğu Hac, Efendimizin ilk ve son haccıdır.  Hz. Peygamber (s.a.v.), bu hac esnasında, bir konuşma yapmıştır. İşte Peygamberimizin bu tarihi konuşmasına “Veda Hutbesi” denir.

Çağlar ötesinden gelen, ideal bir toplum yapısının oluşmasında temel değerler olan, şu mübarek sözlere dikkatle bir bakalım:

Allah Resulü (s.a.v.) bu hutbede:

- “Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise; canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan emindir.” buyurarak, temel insan hak ve özgürlüklerine dikkat çekmektedir.

- “Ashâbım! Kimin yanında bir emânet varsa, onu sahibine versin.” ikazını yaparak, emanete ihanet etmeyi yasaklamıştır.

- “Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Fakat aldığınız borcun aslını ödemek gerekir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle bundan böyle faizcilik yasaktır.” Buyurarak haksız kazancı yasaklamıştır.

- “Ashâbım! Câhiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır.” diyerek,  kan davasının kaldırıldığını ilan etmiş ve bizzat en yakınlarında uygulayarak göstermiştir.

- “Ey İnsanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emâneti olarak aldınız. Onların namus ve ismetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.” buyurarak, kadın haklarına özel bir önem vermiştir.

Muhterem Cemaat!

Allah Resulü (s.a.v.) dünyada eşine rastlanmayan bir kardeşlik anlayışı getirmiş, ırkı, coğrafyası ne olursa olsun, anası-babası kim olursa olsun, inananları, tüm dünya insanlarını bir araya getirecek, bir çatı altında toplayacak en kapsamlı, en köklü ve en geniş olan evrensel kardeşlik bağını oluşturmuş ve şöyle seslenmiştir:

- “Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Âdem’densiniz, Âdem de topraktan yaratılmıştır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir... Bütün Müslümanlar kardeştirler.”

Allah Resulü (s.a.v.) bu konuşmasının sonunda da çok önemli bir vasiyette daha bulunmuştur:

- “Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bu emanetlerden biri Allah’ın kitabı Kur’an, biri de O’nun Resulünün sünnetidir” diye buyurmuştur.

Değerli Müminler!

Dünya ve ahiret mutluluğu ancak Hz. Muhammed (s.a.v.)’in getirdiği esaslara uymakla mümkün olacaktır. Bu dünyada O’nun bildirdiği esaslara ne kadar uyabilirsek, dünya ve ahiretimiz de o kadar güzel olacaktır.

Bu gün dünyada var olan, bütün sıkıntıların çözümünü; Peygamberimizin bize bildirdiği, emir ve tavsiyelerde mevcuttur. Başka yerlerde ve başka modellerde çözüm arayışı boşunadır. Hutbeme bir ayet meali ile son veriyorum: “Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın azabı çetindir.”[1]

 


[1] Haşr Sûresi,59/7

 

HAZIRLAYAN: ŞIRNAK İL HUTBE KOMİSYONU

 

 

   cocuk ilim  

abdest namazdua namazkil ilmihal